Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze site is eigendom van Event Facility Group BV. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Event Facility Group op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.eventfacilitygroup.com.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Event Facility Group. Event Facility Group is daarvoor niet aansprakelijk.

Event Facility Group behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website. Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein www.eventfacilitygroup.com vallen), zijn slechts informatief. Event Facility Group is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

Copyright

Alle rechten berusten bij Event Facility Group, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Deze website is eigendom van Event Facility Group. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Event Facility Group, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

© 2014, Event Facility Group. Alle rechten voorbehouden.

BTW nr.: NL851444866B01

Klik HIER voor de algemene voorwaarden